در صورتی که در زمینه تولید لوله‌های PVC فعالیت می‌کنید، باتوجه به توانایی شرکت وطن گسترده ایرانیان در بکارگیری از مواد بازیافتی برای تولید، مایل به خرید ضایعات و مواد بازیافتی تولیدات مجموعه شما می‌باشیم.