واحد‌های شرکت وطن گسترده

کادر متخصص و مجرب شرکت وطن گسترده در واحد‌های مختلفی فعالیت می‌کنند؛واحد‌های شرکت وطن گسترده ایرانیان متشکل از دو واحد اصلی تولید و کنترل کیفیت می‌باشد.

واحد تولید وطن گسترده
واحد تولید با درنظر گرفتن سفارش و مورد استفاده اقدام به تولید به صورت اختصاصی می‌کند. در واحد تولید شرکت وطن گسترده ایرانیان دستگاه‌های پیشرفته‌ای بکار گرفته شده است تا با استفاده از نیروی متخصص محصولاتی تولید شوند که کیفیت بالایی داشته باشند.
واحد کنترل کیفیت وطن گسترده
محصولات تولید شده در واحد تولید، توسط واحد کنترل کیفیت مجموعه تحت آزمایش‌های مختلفی قرار می‌گیرند و کیفیت آن‌ها به صورت کامل بررسی می‌شود تا محصول نهایی استاندارد‌های لازم برای لوله دوکی ‌PVC با کیفیت و با دوام را داشته باشد.